Jakie są zasady tworzenia logo? Można o tym napisać książkę i takie oczywiście istnieją, jednak najłatwiej pokazać (wybrane, ogólne zasady) na rysunku.

W logo, które zaprojektowałam można dostrzec przynajmniej trzy litery: M, G i T. Może być idealne dla firmy, która produkuje lustra.